Stand van zaken

Laatste update: 25 juli 2023

Omgevingsvergunning onherroepelijk
Eind 2020 ontvingen we de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. Tegen de ontwerp omgevingsvergunning waren geen zienswijzen ingediend. Inmiddels is deze vergunning al enige tijd onherroepelijk doordat er geen beroepen zijn ingesteld tegen deze definitieve vergunning. Dat betekent dat de procedure voor de omgevingsvergunning helemaal is afgerond. 

Voorbereiding bouw
We bereiden de bouw van het zonnepark voor. Wanneer de bouw begint, kunnen we nu nog niet precies aangeven.

Meer informatie over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten, onderaan deze pagina.