Lokaal eigenaarschap

Duurzame initiatieven
Duurzame initiatieven

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Uit meerdere gesprekken met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer en Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project.

Werkgroep

De mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap is ook besproken in de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn van mening dat de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap geen taak is voor de dorpsraad en door een energiecoöperatie moet worden opgepakt. Zij vinden het jammer dat bestaande energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen deze rol niet oppakt, maar begrijpen de keuze van de coöperatie om zich te richten op eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het zonneveld op het oude trainingsveld van Voetbalvereniging Nieuw-Vossemeer. 

Alternatief

In overleg met de gemeente Steenbergen hebben we een alternatieve invulling gegeven aan het lokaal eigenaarschap inzake het zonnepark De Eendracht. Afgesproken is dat Pure Energie over 25% van de totale investering een deel van het rendement afdraagt. Dit rendementsdeel wordt voor de looptijd van het project jaarlijks achteraf uitgekeerd aan het omgevingsfonds. Door deze extra financiële impuls kunnen er nog meer projecten en initiatieven in het dorp worden ontplooid.