Omgevingsfonds

Omgevingsfonds

Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stelt Pure Energie beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Wat de omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het buurthuis of het organiseren van sociale activiteiten.

Afspraak met de dorpsraad

In de werkgroep is in overleg met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer besloten dat de dorpsraad een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Deze taken zijn mogelijk binnen de huidige statuten. Ook heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Zodra het fonds beschikbaar is, wordt hier vanuit de dorpsraad over gecommuniceerd.