Toezegging voor netaansluiting en SDE++

07 december 2023 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de toezegging van de netbeheerder voor de netaansluiting en de toekenning van de SDE++-aanvraag. Verder werpen we een blik op de vervolgstappen.

Toezegging voor netaansluiting en SDE++
In onze nieuwsbrief van 25 juli 2023 legden we uit dat we met een andere netaansluiting en een hernieuwde SDE++-subsidie de kans vergroten dat we het zonnepark kunnen bouwen. Recent zijn twee mijlpalen bereikt: we hebben de toezegging dat we kunnen aansluiten op het nieuwe verdeelstation bij Halsteren en onze aanvraag voor de SDE++ is toegekend.

Toezegging van netbeheerder
We hebben inmiddels de toezegging van netbeheerder Enexis dat we kunnen aansluiten op het nieuwe verdeelstation dat in ontwikkeling is nabij Halsteren. De verwachting is dat dit station in 2027 gereed is. De afstand tot het zonnepark is vanaf dat nieuwe verdeelstation veel korter dan de oorspronkelijke netaansluiting. Dat maakt de netaansluiting voor het zonnepark veel goedkoper, inclusief de maatschappelijke kosten. Het is nu dus vooral hopen dat het nieuwe verdeelstation op tijd door de netbeheerder wordt gebouwd.

Nieuwe SDE++-aanvraag is toegekend
In onze nieuwsbrief van 25 juli 2023 legden we uit waarom we een nieuwe SDE++-subsidie hebben aangevraagd bij het Rijk. Deze aanvraag is recent toegekend. De SDE++ is een fundament onder het zonnepark. We weten nu dat we hier de komende jaren over kunnen beschikken. Dat is zeer belangrijk om de bouw te kunnen voorbereiden en het zonnepark daadwerkelijk te kunnen bouwen.

Twee belangrijke voorwaarden voor bouw
Hiermee zijn twee belangrijke voorwaarden voor het zonnepark vastgelegd. We weten dat we ook de komende jaren beschikken over de SDE++ en we hebben de toezegging dat we kunnen aansluiten op het nieuwe station in Halsteren, wat ervoor zorgt dat de netaansluiting aanzienlijk minder duur is dan deze in eerste instantie dreigde te worden.

Zo snel mogelijk aansluiten op nieuwe station
Het is nu vooral zaak dat het nieuwe verdeelstation bij Halsteren tijdig wordt gebouwd. Als dat zekerder is, – inmiddels ligt het ontwerp bestemmingsplan voor dit verdeelstation ter inzage -, kunnen wij verder de bouw van het zonnepark voorbereiden. Het is niet zo dat we eerst afwachten totdat het nieuwe verdeelstation klaar is en dat wij dan pas beginnen met de bouw van het zonnepark. Als er voldoende zicht op is wanneer het verdeelstation klaar is voor gebruik, kunnen wij wel alvast beginnen met bouwen. Zo proberen we zo snel mogelijk nadat het verdeelstation in gebruik is ons zonnepark aan te sluiten en duurzame elektriciteit te produceren. Daarvoor houden we doorlopend contact met Enexis en Tennet, om zo te bepalen wanneer wij kunnen beginnen met bouwen. 

We houden u op de hoogte
Dat is op dit moment de stand van zaken. We blijven er hard aan werken om het zonnepark te kunnen bouwen. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.