Onze werkwijze

Een duurzame samenleving opbouwen doen we samen. Dat betekent dat Pure Energie bij het ontwikkelen en bouwen van wind- en zonneparken duidelijk oog heeft voor de directe omgeving. Daarbij wachten we niet totdat de omgeving zich bij ons meldt. We zoeken actief contact met de omgeving en dragen uit onszelf oplossingen of hulp aan. Ook hebben we een luisterend oor voor alle betrokkenen, want wij beseffen dat wij werken in de woon- en werkomgeving van anderen. Deze manier van werken vloeit voort uit onze Twentse achtergrond, waar ‘Noaberschap’ een belangrijk onderdeel is van de samenleving. Van oudsher moeten ‘noabers’ (Nederlands: buren) op elkaar kunnen rekenen en naar elkaar omkijken.

Dit komt ook verder tot uiting in de manier waarop ons bedrijf werkt:

  • Met onze eigen wind- en zonprojecten wekken we duurzame elektriciteit op. Dit draagt eraan bij dat de wereld leefbaar blijft voor huidige en toekomstige generaties. Van onze winst investeren we 90 procent weer in nieuwe duurzame energieprojecten. De andere 10 procent gaat naar het Pure Energie Fonds. Dit fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. 

  • We werken altijd samen met de grondeigena(a)ren, de nabije omgeving en de lokale overheid. Daarbij betrekken we iedereen zo vroeg mogelijk. Naast het bespreken van onze plannen, vinden we het belangrijk om te weten wat welke vragen, ideeën en zorgen er de omgeving zijn. Dit doen we onder meer door met regelmaat persoonlijke gesprekken te voeren, informatiebijeenkomsten te organiseren en, indien nodig, een omgevingsraad, werkgroep of klankbordgroep op te zetten.

  • Waar mogelijk, adviseren, ondersteunen en helpen we lokale energiecoöperaties. Door samen te werken kunnen we kennis en ervaring delen. Ook weten wij (beter) wat er speelt en waar we rekening mee moeten houden in de omgeving.

  • Noaberschap betekent ook elkaar wat gunnen. Als het mogelijk is, willen wij dat bedrijven uit de regio ook voordeel hebben van ons plan voor een wind- of zonnepark. Denk hierbij aan het lokaal opdracht geven aan een aannemersbedrijf of grondverzetbedrijf.

  • ‘Noaber’ (buren) zijn er altijd voor elkaar. Dat betekent dat als het wind- of zonnepark in bedrijf is, wij in contact blijven met de omgeving.