Vergunningsaanvraag in procedure

22 september 2020

Het college van B&W van de gemeente Steenbergen heeft besloten de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark De Eendracht in procedure te brengen. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen en exploiteren van het zonnepark (voor een periode van maximaal 25 jaar) van circa 51 hectare ten noordwesten van de Nieuw-Vossemeer nabij de Oude Dijk.

Procedure

Dat betekent dat de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf maandag 21 september 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Na deze periode kan het college van B&W, afhankelijk van eventuele zienswijzen c.q. bezwaren, de definitieve omgevingsvergunning afgeven. Voor meer informatie over de vergunningsprocedure verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen.