Gemeente stelt visie Energie & Ruimte vast

09 juli 2020

Vandaag heeft de gemeenteraad van Steenbergen de visie Energie en Ruimte vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook is ook een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken aangewezen. Zonnepark de Eendracht is op deze lijst als voorkeurslocatie aangegeven. De gemeente stelt daarbij wel een aantal voorwaarden.

Voorbereiding vergunningsprocedure

Op dit moment bereiden wij de vergunningsaanvraag in samenspraak met de werkgroep voor. Voor de aanvraag zijn verschillende onderzoeken en rapporten nodig. Bij de uitwerking hiervan hebben we, zoals hierboven aangegeven, zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, ideeën en belangen van de omgeving. Wij verwachten binnenkort de officiële aanvraag te kunnen indienen.