Deelnemen aan de werkgroep

23 december 2019

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark.

In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap, de inrichting van het omgevingsfonds en de uitvoering van de werkzaamheden. Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep voor het zonnepark De Eendracht? Dan kunt u dit aangeven bij Maureen Bekke via info@zonneparkeendracht.nl. Naar verwachting wordt de werkgroep begin 2020 opgestart.