Stand van zaken

Het plan voor een zonnepark in Nieuw-Vossemeer verkeert nog in een pril stadium. Wij, duurzaam energiebedrijf Pure Energie, hebben alleen een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar en een werknaam gekozen: Zonnepark de Eendracht. Ook is er een verkennend gesprek geweest met de lokale energiecoöperatie uit Steenbergen en de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer. Daarnaast hebben we ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente Steenbergen, maar we hebben nog geen formele aanvraag ingediend. Wij vinden het belangrijk om eerst verder met de omgeving in gesprek te gaan. Hiervoor richten we onder andere een werkgroep in.  

Informatieavond

Op dinsdag 24 september 2019 hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd om omwonenden en andere geïnteresseerden meer te vertellen over ons idee. De bijeenkomst vond plaats in Het Wagenhuis, Hoogte 15 t/m 19 in Nieuw-Vossemeer.  Tijdens deze avond hebben wij de aanwezigen meegenomen in onze werkwijze, de manier waarop wij de omgeving van het zonnepark willen betrekken,  de mogelijkheden voor financiële deelname en de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook konden omwonenden en andere belanghebbenden vragen te stellen, ideeën te uiten of zorgen kenbaar te maken bij ons. Onder informatie vindt u de presentatie en verslag van deze avond. 

Planning

Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Wij gaan eerst verder in gesprek met de omgeving, daarna zetten wij pas de volgende stap in het proces: Het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente Steenbergen. De gemeente moet vervolgens ons idee toetsen aan de geldende wetten en regels voldoet en past binnen het bestemmingsplan van de gewenste plek. Als het zonnepark niet past in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente besluiten om een tijdelijke, afwijkende omgevingsvergunning te verlenen. In sommige gevallen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Pas als de gemeente een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleent, kunnen wij een exacte planning afgeven. 

Relevante documenten over het zonnepark vindt u hier

Zonnepark Eendracht

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200
Mail: info@zonneparkeendracht.nl

 

© Zonnepark De Eendracht