Werkgroep

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden bij het zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.

Geef u op
Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep voor het zonnepark De Eendracht? Dan kunt u dit aangeven bij Maureen Bekke via info@zonneparkeendracht.nl. Naar verwachting wordt de werkgroep begin 2020 opgestart.

Zonnepark Eendracht

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200
Mail: info@zonneparkeendracht.nl

 

© Zonnepark De Eendracht