Lokaal eigenaarschap

Bij de verkennende gesprekken voor het ontwikkelen van het zonnepark De Eendracht hebben wij met de lokale energiecoöperatie Steenbergen en de dorpsraad ook gesproken over lokaal eigenaarschap.  Wij stellen een deel van het zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Inmiddels heeft de energiecoöperatie Steenbergen aangegeven dat zij geen rol voor zichzelf in dit project zien. Naar aanleiding daarvan hebben wij met de dorpsraad Nieuw-Vossemeer afgesproken dat wij de komende tijd kijken of we het lokaal eigenaarschap op een andere manier kunnen vormgeven. Onder andere willen we het onderwerp agenderen voor de nog op te zetten werkgroep.

Zonnepark Eendracht

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200
Mail: info@zonneparkeendracht.nl

 

© Zonnepark De Eendracht