Werkgroep

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we in februari 2020 een werkgroep voor het zonnepark opgestart. In deze werkgroep zitten uit verschillende bewoners Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN/Stichting Brabantse Wal. De afgelopen bijeenkomsten hebben we onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. Samen zijn we tot een mooi plan gekomen, waarbij we op dit moment de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i aan het zetten zijn.