Lokaal eigenaarschap

Duurzame initiatieven
Duurzame initiatieven

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Uit meerdere gesprekken met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer en Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project.

Werkgroep

De mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap is ook besproken in de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn van mening dat de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap geen taak is voor de dorpsraad en door een energiecoöperatie moet worden opgepakt. Zij vinden het jammer dat bestaande energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen deze rol niet oppakt, maar begrijpen de keuze van de coöperatie om zich te richten op eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het zonneveld op het oude trainingsveld van Voetbalvereniging Nieuw-Vossemeer. 

Alternatief

In overleg met de gemeente Steenbergen zijn we bezig met een alternatieve invulling voor het lokaal eigenaarschap inzake het zonnepark De Eendracht. Een invulling die ook maatschappelijk meerwaarde moet creëren. Zodra de afspraken met de gemeente Steenbergen hierover definitief zijn, communiceren wij dit idee ook naar de omgeving. Maar dat betekent ook dat, indien de gemeente akkoord gaat met de alternatieve invulling, we geen lokaal eigenaarschap (c.q. de mogelijkheid tot het opzetten van een participatiefonds) meer kunnen aanbieden.